Sjur Madsen Consult AS - Autorisert regnskapsførerselskap ARS
RN

Tjenester

elinkontor
Sjur Madsen Consult AS er et autorisert regnskapsførerselskap ihht. lov av 01.09.93. Dette innebærer bestemte krav til kompetanse og faglig oppdatering. Som kunde er dette en forsikring om at våre tjenester holder faglige mål.

  • Regnskapsføring for de fleste bransjer inkludert offentlige oppgaver.
  • Prosjektregnskap, internregnskap, IAS-rapportering.
  • Økonomisk rådgivning med skatter og avgifter. Nyetablering.
  • Budsjettering og budsjettoppfølging. Likviditetsstyring.
  • Regnskapsanalyse, – investeringsanalyse, – verdivurdering.
  • Fakturering med purring og remittering, inkasso (formidling).
  • Årsregnskap med selvangivelse og ligningspapirer
  • Lønn og personaladministrasjon

Servertjeneste :

Vi har idag flere kunder som fakturerer via Visma Business Byrå på vår server.