Sjur Madsen Consult AS - Autorisert regnskapsførerselskap ARS
RN

Historie

=Sjur Madsen Consult AS er en direkte fortsettelse av det personlige firma Sjur Madsen Regnskaps- og konsulentkontor. Vi er et regnskapsbyrå med 4 ansatte og vi har kontor i Langbakken 16 i Ås. Det personlige selskapet ble etablert i 1976, og vi ble AS i 1982. Vi har således lang og allsidig erfaring fra de fleste bransjer. Blant annet har vi erfaring med datterselskaper av utenlandske bedrifter, børsnoterte selskaper og bygge- prosjekter i størrelsesorden en milliard kroner for å nevne noe.

Vi har hovedtyngden av våre kunder i Ås og Follo samt noen i Stor-Oslo. Vårt mål er å føre regnskap for alle næringer innen produksjon, handel og service samt for spesialoppdrag. Vi ønsker å være den naturlige økonomipartner for våre kunder.

I dag må alle som påtar seg regnskapsførsel for andre være autorisert regnskapsfører. Vi er derfor et Autorisert Regnskapsførerselskap. I følge lov om autorisasjon av regnskapsførere, må vi i løpet av de tre siste kalenderår jevnlig ajourholde våre kunnskaper innen regnskaps, skatt, rettslære noe som avgjort er en fordel for våre kunder. Ingen kan idag starte eget regnskapskontor uten utdannelse fra DH eller lignende og med omfattende praksis.

For ytterligere å styrke vår stilling, og dermed sikre våre kunder, har vi et nært samarbeid med 6 andre regnskapsbyråer. Dette vil ha stor betydning ved langvarig sykdom, dødsfall og andre hendelser man normalt ikke kan planlegge for, samtidig som det gir oss en plattform for utveksling av erfaringer og ideer.

Vi påtar oss gjerne regnskapsføring hos oss eller ute hos deg. Vi kan også hjelpe til, enten i høysesong eller med avslutning av månedsregnskap, mva-oppgaver og årsoppgjør. Vi påtar oss også konsulentoppdrag både separat og i sammenheng med den løpende regnskapsføringen, samt bestyrelse av selskaper, gårdsbestyrelse, lønnskjøring, fakturering, oppfølging av utestående fordringer og lignende.

Ta kontakt med undertegnede for en uforbindtlig samtale og en ytterligere presentasjon av oss og våre tjenester.