Sjur Madsen Consult AS - Autorisert regnskapsførerselskap ARS
RN

Fagstoff

Her finner du endel henvisninger til regnskapsførsel og de lover og forskrifter som er mest aktuelle.

Autoriserte regnskapsførere utfører et bredt spekter av tjenester overfor sine kunder. Kjernevirksomheten er likevel for de flestes vedkommende regnskapsføring med økonomirådgivning. Regnskapsføringen er underlagt betydelig grad av lovreguleringer.

Kravene til en autorisert regnskapsførers utøvelse av yrket bygger på regnskapsførerloven med forskrift.

Utover dette har bransjen selv utarbeidet bransjestandarder for god regnskapsføringsskikk innenfor følgende oppdragsområder:

GRFS 0 – Allment om regnskapsføringsoppdrag
GRFS 1 – Bokføring og årsoppgjør
GRFS 2 – Lønn
GRFS 3 – Fakturering

Lov om bokføring (bokføringsloven).

bokføringsloven
bokføringsforskriften

Lov om årsregnskap m.v. (regnskapsloven).

regnskapsloven
forskrift til regnskapsloven