Sjur Madsen Consult AS - Autorisert regnskapsførerselskap ARS
RN

Arkiv Nyheter kategori

Web-faktura

7 mai 2012 kl: 14:30

Visma har nå lansert en ny versjon av vårt regnskapsprogram, Visma Business Byrå (VBB).  Denne versjonen inneholder en del svært viktige nyheter, blandt annet eFaktura og WEB-faktura.

Med Web-faktura blir det enklere for deg som kunde hos oss å fakturer selv.   Du logger deg på en internettside som er koblet mot vårt VBB.   Dette gir deg tilgang til dine kunder inkludert alle opplysninger knyttet til disse.  Du kan selv vedlikeholde disse, og det du utfører av endringer blir lagret hos oss. Dine fakturaer blir automatisk ført over til oss.  I tillegg vil dine kunder alltid være ajour.  Det dine kunder betalte i sin bank igår vil være oppdatert i dag.  Dette gir deg en betydelig bedre oversikt over utestående fordringer, og dermed også en god mulighet til å purre disse opp når det er nødvendig.

Tidsgevinsten her er betydelig.  Vi skal ikke kontere og føre dine utgående fakturaer, vi skal ikke kontere og føre innbetalinger fra din kunder.  Dette går helt automatisk.  Her sparer systemet deg for mange timer hos oss som igjen betyr lavere honoar og kostnad.

Priser på dette er ennå ikke helt klare fra vår side, men vi kan garantere at dette blir en gunstig løsning for deg som kunde.

Du kan se på en demo av programmet ved i klikke på linken under.

demo av programmet her

Ta kontakt dersom du synes dette var spennende og noe for deg.   Vi vil selv ta kontakt med de kunder vi tror vil spare på denne løsningen.

På grunn av årsoppgjøret kan vi ikke starte med dette før etter 1. juni.   Da vil også prisene være klare.

 


Nytt telefonsystem – Mobilt

10 februar 2012 kl: 20:36

Vi har nå gått over til et nytt telefonsystem – Mobilt Bedriftsnett.  Dette betyr at vi nå kun har mobiltelefoner og du ringer enten på vårt gamle hovednummer 6497 2600 – eller direkte til din kontaktperson på vedkommendes mobilnummer.  Ringer du sentrabordet, 6497 2600, blir du selvfølgelig satt over til den du ønsker å snakke med.

Våre gamle direktenummere er nå ute av drift. 

I startfasen kan det hende vi har litt fingertrubble, men ber om litt tålmodighet så går det seg nok til.


Ny daglig leder

1 april 2011 kl: 07:30
Fra idag, 1. april 2011, har Inger Åse Kjærnli overtatt stillingen som daglig leder i Sjur Madsen Consult AS. Inger Åse har vært hos oss siden 1. juli og kom da fra et større byrå i Oslo. Inger Åse ble autorisert i 2009 og har en omfattende utdannelse og en allsidig praksis. Inger Åse er 53 år, samboer med Gjermund Ruud og bosatt på Langhus. De har en datter på 15 år.

Sjur Madsen blir pensjonist i februar 2012 og har til nå ledet dette firma siden starten i 1976. Både Sjur og Elin vil trappe noe ned utover høsten men stiller opp om nødvendig i årsoppgjøret for 2011.


Forskuddsskatt 2010

18 januar 2011 kl: 11:01

Skatteetaten sender i disse dager ut Forskuddsskatteseddel 2010. Den utskrevne skatt er beregnet å tilsvare hele skatten som vil påløpe for regnskapet 2010.

Dersom den utskrevne skatt ikke står i forhold til forventet skatt for 2010, må du ta kontakt med oss snarest slik at vi kan be om endring. Ellers vil dette fort føre til en unødvendig belastning på likviditeten.

Test: Siste regnskap mottatt fra oss x 0,28 = ca. forventet skatt. OBS. Dette kan fort bli feil, men er en liten indikator på om vi bør søke om endring. Ved underskudd vil det normalt ikke bli skatt å betale.

Send Forskuddsskatteseddel 2010 til oss snarest – 1. betaling er allerede 15. februaer.


Revisorplikt – Revisorfritak

17 januar 2011 kl: 17:51

Det har nå kommet forslag om at enkelte mindre aksjeselskaper kan «slippe» revisor. Dette gjelder i hovedsak bedrifter med mindre omsetning enn 5 mill. og maks 20 mill. i balansesum. (Det tredje kriteriet; 10 ansatte harmonerer dårlig med omsetningen. Er det flere enn 10 ansatte, bør omsetningen være over 5 mill. – men det finnes sikkert unntak).

Mange av disse bedriftene benytter autorisert regnskapsfører men må overlate selve årsregnskap og ligningepapirer til revisor fordi regnskapsfører ikke selv kan avslutter regnskapet.

Dersom dette er tilfellet, kan vi overta regnskapsføringen og vi vil utarbeider alle ligningspapirer samt fullt årsregnskap med noter. Det har vi gjort i mange år. Da er behovet for revisor fjernet, og muligheten for revisorfritak er til stede.

Ta kontakt for en uforpliktene samtale.


Årsoppgjøret 2010

15 januar 2011 kl: 16:25

Så er årsoppgjøret 2010 her. Vi skal også i år få ferdig alt til rett tid, men vil da være avhengig av din hjelp som kunde. Du må sørge for at vi har alle opplysninger vi trenger – og vel så det. Send ting til oss og la oss avgjøre om det er viktig eller søppel.


Her er en liste over det mest aktuelle:

1. Alle bilag vedr. 2010 (disse burde vi allerede ha mottatt).
– dette gjelder alle utg. og inng. fakturaer – uavhengig av om de er betalt eller ikke.
2. Alle innbetalinger fra kunde o.l. Dette må en nå hente ut selv fra sin nettbank og skrive ut.
3. Kontoutdrag for alle dine bankkonti – også lånekonti.
4. Alle Årsoppgaver du mottar.
5. Sørg for at vi har opplysninger om: nye biler og lignende, nye lån/leasing osv. (Km-stand)
6. Salg av formuesgjenstander
7. Gaver, arv og forskudd på arv. Både gitt og mottatt.
8. Prosjekter i arbeid pr. 31.12.2010. Dette gjelder alt som er utført, men ikke fakturert.
9. Varelager – opptellingslister pr. 31.12.2010. Husk formkravene: sidenr. underskrift. mm
10. Km-stand på biler
11. Forsikrigsverdi innbo.
12. Kassaoppgjør pr. 31.12.2010


Endringer i Statens satser fra 1. mars 2009

3 mars 2009 kl: 16:16

Det er vedtatt diverse endringer i Statens satser for reiser utenlands med virkning fra 1. mars 2009.

Ulegitimert nattillegg i utlandet fjernes og skal kun dekkes etter originalbilag fra overnattingsstedet.  Det gis et kompensasjonstillegg på kr. 400 pr. døgn ved tjenestereise i utlandet.  Denne skal behandles som lønn (trekkplikt og aga).

Mer om dette finner du her


KUNDE-INFO nr. 2 2008

15 desember 2008 kl: 08:00

Vi har en ny KUNDE-INFO nr. 2 2008 – årgang 28.  Denne finner du her. (pdf)


Egen side for Fagstoff

13 desember 2008 kl: 15:16

Vi har nå opprettet en egen side for fagstoff.  Her vil du finne lover og forskrifter som er relevante for vår virksomhet samt hva lover og regler sier om det arbeid vi skal utføre for deg.

Fagsiden vår finner du her :  Fagstoff


Egen side for Kundeinfo

11 desember 2008 kl: 14:25

Vi har nå også fått en egen side for KUNDE-INFO.  Her kommer det etterhvert nye kundeinfo.  Vi vil også legge inn noen av de gamle som er sendt ut, men vi vil nok ikke legge ut alle for de siste 28 årene. 

Kundeinfosiden finner du her: Kundeinfo