Sjur Madsen Consult AS - Autorisert regnskapsførerselskap ARS
RN

Web-faktura

Visma har nå lansert en ny versjon av vårt regnskapsprogram, Visma Business Byrå (VBB).  Denne versjonen inneholder en del svært viktige nyheter, blandt annet eFaktura og WEB-faktura.

Med Web-faktura blir det enklere for deg som kunde hos oss å fakturer selv.   Du logger deg på en internettside som er koblet mot vårt VBB.   Dette gir deg tilgang til dine kunder inkludert alle opplysninger knyttet til disse.  Du kan selv vedlikeholde disse, og det du utfører av endringer blir lagret hos oss. Dine fakturaer blir automatisk ført over til oss.  I tillegg vil dine kunder alltid være ajour.  Det dine kunder betalte i sin bank igår vil være oppdatert i dag.  Dette gir deg en betydelig bedre oversikt over utestående fordringer, og dermed også en god mulighet til å purre disse opp når det er nødvendig.

Tidsgevinsten her er betydelig.  Vi skal ikke kontere og føre dine utgående fakturaer, vi skal ikke kontere og føre innbetalinger fra din kunder.  Dette går helt automatisk.  Her sparer systemet deg for mange timer hos oss som igjen betyr lavere honoar og kostnad.

Priser på dette er ennå ikke helt klare fra vår side, men vi kan garantere at dette blir en gunstig løsning for deg som kunde.

Du kan se på en demo av programmet ved i klikke på linken under.

demo av programmet her

Ta kontakt dersom du synes dette var spennende og noe for deg.   Vi vil selv ta kontakt med de kunder vi tror vil spare på denne løsningen.

På grunn av årsoppgjøret kan vi ikke starte med dette før etter 1. juni.   Da vil også prisene være klare.