Sjur Madsen Consult AS - Autorisert regnskapsførerselskap ARS
RN

Revisorplikt – Revisorfritak

Det har nå kommet forslag om at enkelte mindre aksjeselskaper kan «slippe» revisor. Dette gjelder i hovedsak bedrifter med mindre omsetning enn 5 mill. og maks 20 mill. i balansesum. (Det tredje kriteriet; 10 ansatte harmonerer dårlig med omsetningen. Er det flere enn 10 ansatte, bør omsetningen være over 5 mill. – men det finnes sikkert unntak).

Mange av disse bedriftene benytter autorisert regnskapsfører men må overlate selve årsregnskap og ligningepapirer til revisor fordi regnskapsfører ikke selv kan avslutter regnskapet.

Dersom dette er tilfellet, kan vi overta regnskapsføringen og vi vil utarbeider alle ligningspapirer samt fullt årsregnskap med noter. Det har vi gjort i mange år. Da er behovet for revisor fjernet, og muligheten for revisorfritak er til stede.

Ta kontakt for en uforpliktene samtale.