Sjur Madsen Consult AS - Autorisert regnskapsførerselskap ARS
RN

Årsoppgjøret 2010

Så er årsoppgjøret 2010 her. Vi skal også i år få ferdig alt til rett tid, men vil da være avhengig av din hjelp som kunde. Du må sørge for at vi har alle opplysninger vi trenger – og vel så det. Send ting til oss og la oss avgjøre om det er viktig eller søppel.


Her er en liste over det mest aktuelle:

1. Alle bilag vedr. 2010 (disse burde vi allerede ha mottatt).
– dette gjelder alle utg. og inng. fakturaer – uavhengig av om de er betalt eller ikke.
2. Alle innbetalinger fra kunde o.l. Dette må en nå hente ut selv fra sin nettbank og skrive ut.
3. Kontoutdrag for alle dine bankkonti – også lånekonti.
4. Alle Årsoppgaver du mottar.
5. Sørg for at vi har opplysninger om: nye biler og lignende, nye lån/leasing osv. (Km-stand)
6. Salg av formuesgjenstander
7. Gaver, arv og forskudd på arv. Både gitt og mottatt.
8. Prosjekter i arbeid pr. 31.12.2010. Dette gjelder alt som er utført, men ikke fakturert.
9. Varelager – opptellingslister pr. 31.12.2010. Husk formkravene: sidenr. underskrift. mm
10. Km-stand på biler
11. Forsikrigsverdi innbo.
12. Kassaoppgjør pr. 31.12.2010