Win32 til Linux

UbuntuFlytter siden over fra Win32 til Linux. Dermed kan det dukke opp noe manglende Æ, Ø og Å tegn her og der… men dette rettes opp før eller senere… (alt på grunn av tegnsett)

Comments are closed.


Powered by Apache   Powered by PHP   Powered by MySQL   Valid XHTML 1.0!   Get Firefox now!