Tenker på å oppgradere til Ubuntu 8.04

Ubuntu2Går i tanker om å oppgradere serveren til Ubuntu Server 8.04.

Må bare lage en TODO liste. Ta backup av alle data.

Gjennomføre TODO listen. (kan kanskje være en idee å være i nærheten av serveren?)

Tags: , ,

Comments are closed.


Powered by Apache   Powered by PHP   Powered by MySQL   Valid XHTML 1.0!   Get Firefox now!