Posts Tagged ‘Linux’

Linux tips

torsdag, 12. juli 2012

oppdatert Linux tips

har oppdatert Linux tips med nye tips innen iptables, brannmur og routing

script og iptable regler kan også lastes ned her

Ny server (Ubuntu 12.04 LTS)

søndag, 8. april 2012

ubuntuSå er det endelig blitt oppdatert server OS her på jcm.no-ip.org sammtidig som madsen.no også da (det er jo samme maskin)

til Ubuntu Server 12.04 (LTS)  les mer her

Tenker på å oppgradere til Ubuntu 8.04

torsdag, 15. mai 2008

Ubuntu2Går i tanker om å oppgradere serveren til Ubuntu Server 8.04.

Må bare lage en TODO liste. Ta backup av alle data.

Gjennomføre TODO listen. (kan kanskje være en idee å være i nærheten av serveren?)


Powered by Apache   Powered by PHP   Powered by MySQL   Valid XHTML 1.0!   Get Firefox now!