Posts Tagged ‘Jobb’

En tur til New York med jobben

torsdag, 24. april 2008

New York City

Fikk meg en lang weekend tur til New York i midten av april. fra tordsag til søndag var jeg sammen med jobben og IBM i New York City.


Powered by Apache   Powered by PHP   Powered by MySQL   Valid XHTML 1.0!   Get Firefox now!