Archive for the ‘Hovedprosjekt’ Category

Hovedprosjekt!!

søndag, 22. januar 2006

Laget en egen seksjon for mine tanker, ideer og frustrasjoner om og over hovedprosjekt 2006..
Det begynner bra.. så får vi bare se åssen det hele utviklerseg videre.. .
mer bugfeil, tanker og ideer følger snart


Powered by Apache   Powered by PHP   Powered by MySQL   Valid XHTML 1.0!   Get Firefox now!